Beeldende vaktherapie

beeld1Beeldende vaktherapie is een ervaringsgerichte therapie. Door met beeldend materiaal zoals; klei, verf of hout aan de slag te gaan ervaar je datgeen waar het om draait. Je brengt het letterlijk in beeld, waardoor het bespreekbaar wordt. Doordat gedachtes, gevoelens en gedrag in beeld worden gebracht is begrip, acceptatie en verandering mogelijk.

Beeldende therapie valt onder de noemer vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Andere vormen van vaktherapie zijn: muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en psychomotorische therapie.