Hetty van der Meulen

Mijn naam is Hetty van der Meulen. Ik ben afgestudeerd als pedagoog (2009) en daarnaast heb ik de opleiding als speltherapeut afgerond (2014). Met veel plezier ben ik sindsdien werkzaam als speltherapeut bij ‘Praktijk voor speltherapie en spelbegeleiding Het Juweeltje’. De afgelopen periode heb ik onder andere de cursussen ‘Ouder-Kindtherapie’ en ‘Kinderen uit de Knel’ gevolgd. Daarnaast volg ik momenteel de opleiding tot ‘Beeldcoach’. Het mooie aan speltherapie vind ik dat binnen het spel een kind zijn ervaringen, gevoelens en gedachten kan uiten en een plek geven. Spel wordt ook wel gezien als de taal van het kind; ‘In het kinderlijk spel ligt vaak een diepe betekenis’ – Friedrich von Schiller.