Kinderen uit de knel

Dat een scheiding veel zorgen en leed meebrengt is duidelijk, maar dat daarna de kinderen IN DE KNEL raken tussen de strijdende ouders, is een beschadigende en onacceptabele situatie die vaak ontstaat. We spreken dan niet alleen van een echtscheiding maar dit loopt uit in een ‘Vechtscheiding’.

Ouders zijn meestal zelf niet meer instaat om deze ‘Vechtscheiding’ te stoppen. Ook familie, vrienden en de school raken betrokken bij deze strijd en ook zij vinden meestal geen passend antwoord of mogelijkheid om voldoende oplossing aan te dragen.

Hoe kan de situatie een positieve wending krijgen?

Het is gewenst en noodzakelijk dat er een nieuwe samenwerking tussen de ouders tot stand kan komen. Zodat de kinderen zich weer vrij en veilig kunnen voelen in de omgang met beide ouders. Hiervoor kan het trainingsprogramma van Kinderen uit de Knel uitkomst bieden; ouders leren om weer tot herstel van vertrouwen en opbouw van samenwerking in de opvoeding te komen.

Het trainingsprogramma

‘Kinderen uit de knel’ is een landelijk erkend en in Nederland ontwikkeld programma, waarvan de effectiviteit met uitgebreid onderzoek is aangetoond. Zie hiervoor ook: www.kinderenuitdeknel.nl

In Flevoland wordt deze training gegeven door “Het Therapeutencollectief”, een coöperatief van therapeuten in Flevoland. Deze ervaren therapeuten hebben hun krachten gebundeld om een passend antwoord te bieden, als uitweg uit de scheidingsstrijd waarin kinderen bekneld zijn geraakt.

Aanmelden

De aanmelding kan via ‘Samen Veilig’, de Rechtbank of bijvoorbeeld via het Jeugd en Gezinsteam verlopen.. Ook kunnen ouders op eigen initiatief zich aanmelden. Voorwaarde voor aanmelding: melden Beide ouders stemmen in met aanmelding en deelname waarbij de eventueel lopende juridische procedures stopgezet of ‘on hold’ gezet worden.

Meer informatie

U kunt een digitale folder aanvragen via het kopje ‘contact’.