Sandra Kruiger-Beuving

Sandra Kruiger-Beuving, getrouwd, geboren en getogen in Dronten.  In 2010 afgestudeerd als beeldend vaktherapeut aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. In haar stages heeft ze gewerkt binnen de gehandicaptenzorg, het speciaal onderwijs en de psychiatrie. Momenteel is ze werkzaam bij Expressie vaktherapie en begeleiding, waar ze kinderen en gezinnen ondersteund bij het inzicht krijgen in hun eigen handelen, voelen en denken door middel van beeldend materiaal. Daarnaast werkt ze met mensen met een psychische of psycho-sociale beperking bij RIBW groep Overijssel als activiteitenbegeleider. Sandra is lid van de beroepvereniging NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen)

Om haar kennis te verbreden op het gebied van echtscheidingsproblematiek heeft zij de opleiding kinderen uit de knel gevolgd.