Speltherapie

Spel therapie is een vorm van psychotherapie en past in een algemeen ontwikkelingspsychologisch kader.

“If we understand a child’s play, we can understand the child”( Alabama Association for Play Therapy)

Speltherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij het kind binnen de spelbeelden uiting geeft aan zijn of haar beleving en de therapeut de mogelijkheid heeft om al meespelend die belevingsinhouden te begrijpen en met het kind verder te exploreren, te verdiepen en te veranderen.
Speltherapie kan een oplossing bieden voor kinderen met:

  • Traumatische ervaringen
  • Weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld
  • Emotionele problemen
  • Sociale problemen
  • Een diagnose