Therapeuten op school

Ons team is als therapeuten collectief  ook bekend bij alle scholen in Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In overleg met de intern begeleider en de leerkracht wordt  nagegaan wat bij de hulpvraag van belang is voor de betreffende school, de intern begeleider, de leerkracht, de ouder en uiteindelijk het kind. Wanneer na afstemming met de betrokken partijen geconcludeerd wordt dat ook een interventie binnen de school gewenst is, kan vanuit de onderstaande modules gewerkt worden. Als er met hen in overeenstemming besloten wordt dat het wenselijk is om een interventie aan te vragen binnen de school, kunnen de volgende modules aangeboden worden voor de kinderen.

Deze kunnen individueel of in groepsverband aangevraagd worden.

Module ; Regie in eigen handen?!

Kinderen met weinig zelfvertrouwen, leren bewuster en positiever om te gaan met zichzelf en in relatie tot de ander.

Module; Structuur in mijn werk waardoor ik weer groei!

Het kind leert het werk (zelfstandig) op te starten, af te maken en groeien daardoor in (leer) motivatie en taakgericht werken.

Module; Positief in gedachten, gevoelens en gedrag

Het kind leert om te gaan met gedachten, gevoelens en gedrag in verschillende schoolsituaties, zoals pestgedrag.

Module;  beperking of mogelijkheid in mijn ontwikkeling?

Deze kinderen hebben bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum. ADHD, oppositionele opstandige stoornis etc. Zij krijgen (indien nodig )psycho-educatie over de stoornis en leren om te gaan met de kwaliteiten en beperkingen binnen de onderwijssituatie.

Interventie; Wat nu?

Daarnaast kan het team ook ingezet worden als de school behoefte heeft om een duidelijker beeld te krijgen waarom het kind (of een groep kinderen) niet goed functioneert. Bij de verschillende modules kunnen ook gezinsgesprekken aangeboden worden.

Meer specifieke informatie over modules

Als medewerkers van scholen meer informatie willen over de bovenstaande modules, kan een van onze therapeuten hierover in een overleg nadere toelichting komen geven. De modules geven in grote lijnen  weer wat het aanbod kan zijn. Na beoordeling van de problematiek, zal altijd maatwerk geleverd worden op de gestelde hulpvraag.

Aanvragen

Scholen kunnen een beroep doen door een interventie aan te vragen via het schoolbestuur. Zie hiervoor  verder onze digitale folder onder het kopje ‘contact’.