Therapie vormen

BEELDENDE THERAPIE

“Beelden kunnen meer dan 1000 woorden zeggen.” Via beeldend materiaal, het proces in wording en de interacties daarbinnen, ziet de hulpvrager samen met de therapeut zichzelf en leert het van daaruit te reflecteren naar een verdere ontwikkeling. Iedere creatie, iedere uiting is goed, want het zegt iets over de maker.

SPELTHERAPIE

“ You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”

Speltherapie is het dynamische proces tussen kind en speltherapeut, waarbij het kind d.m.v. spel (materialen) leert omgaan met gebeurtenissen , die ervoor zorg(d)en dat het kind in zijn of haar ontwikkeling is gestagneerd of dreigt te stagneren.

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

“door beweging kom je vooruit” Psychomotorische therapie (PMT) is het behandelen van mensen met psychische problemen, door middel van interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

SYSTEEMTHERAPIE

“Systeemtherapie is leren luisteren en kijken naar wat er is in relatie tot jezelf en de ander”

De presentatie van het individu, zoals hij of zij zichzelf presenteert bij de therapeut vertelt zijn eigen verhaal. Het gaat om wie je bent of mag zijn, de gelaagdheid van jezelf en de gelaagdheid in relatie tot de ander(en).

VERSCHILLENDE STIJLEN

Al deze vormen van therapie kunnen los van elkaar ingezet worden of aan elkaar gekoppeld als passend behandelaanbod. Elke therapeut kent zijn eigenheid in benadering vanuit een specifieke psychologische stroming. Hierdoor wordt elk therapeutisch contact uniek. Er zijn meerdere methodieken die door de therapeuten kunnen worden ingezet. Dit hangt samen met de achtergrond en ervaring van de therapeut, maar wordt mede bepaald door de wat voor de hulpvrager gewenst en passend is bij het vinden van oplossing voor zijn problematiek.