Voorstellen

groepsfoto_binnen

 

hettyHetty

Hetty van der Meulen, 1988, wonende te Bakhuizen. In 2009 afgestudeerd als Pedagoog aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en in 2014 afgestudeerd als Speltherapeut aan de Christelijke Hogeschool Ede. Momenteel werkzaam als speltherapeut bij praktijk voor speltherapie en spelbegeleiding “Het Juweeltje” te Lelystad. Hierbij ondersteund ze kinderen die door omstandigheden zijn gestagneerd in hun ontwikkeling. Spel is voor kinderen en natuurlijke uitingsvorm, door middel van spel kan een kind op een veilige manier uiten hetgeen hem/haar bezighoudt. Hetty is lid van de beroepsvereniging NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten).

Regelmatig volgt Hetty cursussen voor professionalisering en verdieping, cursussen die ze onder andere gevolgd heeft zijn ‘Ouder-Kindtherapie’, ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Traumatisering behandelen met spelbeelden’. Daarnaast volgt ze momenteel de opleiding tot ‘Beeldcoach’.

 

judithJudith

Judith Peters-den Hertog, 1976, getrouwd, moeder van 4 dochters . In 2001 afgestudeerd als beeldend vaktherapeut aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Heeft diverse werk en stagervaring vanaf haar 16e bij allerlei instellingen en (SB)onderwijs, psychiatrie/verslavings- en algemene psychosociale zorg bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Vanaf 2006 heeft zij haar eigen praktijk; Expressie Vaktherapie en begeleiding. Is tevens in opleiding als systeemspecialist aan Oranjehof, te Wezep en hoopt in februari 2016 een diploma in ontvangst te nemen. www.deoranjehof.nl

Door werkervaring heeft zij gemerkt hoe essentieel het is om het systeem te betrekken binnen de gesprekken/beeldende/lichaamsgerichte therapie. Dit gebeurt soms letterlijk dan met het hele gezin, soms komen cliënten als echtpaar, maar dit kan zich ook systemisch richten op het individu, net wat nodig is.

Is geregistreerd lid van de FVB, NVBT, de NVPA, waaronder ook van de NRCZ (beroepsbeoefenaren Register Complementaire Zorg) en heeft diverse bijscholingscursussen gevolgd, zie ook www.expressievaktherapie.nl

miriamMiriam

Miriam Schraa-Schuuring, getrouwd, moeder van 3 zoons en 1 dochter. Afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en in 2009 de opleiding voor Speltherapie in Diemen afgerond, aangevuld met in 2014 De opleiding tot Present Child ‘kindertolk’. Diverse ervaringen opgedaan in het werken met kinderen en ouders als oppas, binnen sociaal cultureel werk, speciaal basisonderwijs, in woon-/leefgroepen en dagbehandeling met kinderen en jong volwassenen, bij instellingen voor mensen met een beperking en orthopedagogisch behandelcentrum.

Miriam is lid van de NVvS en Present Child. Miriam heeft haar praktijk “de Speelboot” in Dronten (www.de-speelboot.nl).

Wat Miriam iedere ouder/verzorger mee zou willen geven:
”Laat een kind je uitnodigen tot Verwondering en de wereld wordt zienderogen mooier!” (van Kris Gelaude)

sabineSabine

Sabine Mol, wonende te Lelystad. In 2013 afgestudeerd als psychomotorisch therapeut en bewegingsagoog aan de hogeschool Windesheim te Zwolle. Ze heeft in haar opleiding een aantal stages gelopen (o.a. de werkvelden psychiatrie, VGZ, jeugdzorg en basisonderwijs) waarin ze gewerkt heeft met diverse leeftijdsgroepen. Ze heeft een eigen praktijk voor psychomotorische therapie en bewegingsagogie genaamd Progreso. Hierin behandelt ze cliënten met psychosociale problemen door middel van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten. Ze is aangesloten bij de beroepsverenigingen NVPMT en FVB. Ze gaat geregeld naar symposiums en bij- en nascholing om haar kennis te vergroten. Ze heeft met het team de cursus ‘Kinderen uit de knel’ gevolgd.

Haar drijfveren zijn andere mensen te helpen en te begeleiden om te leren omgaan met zijn of haar probleem, het een plekje te geven of verandering aan te brengen. Ze denkt dat in ieder mens de mogelijkheid zit tot vooruitgang. De grote stappen zijn daarin minder belangrijk, het gaat om de kleine stapjes waardoor iemand in proces zit.

sandraSandra

Sandra Kruiger-Beuving, getrouwd, geboren en getogen in Dronten. In 2010 afgestudeerd als beeldend vaktherapeut aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. In haar stages heeft ze gewerkt binnen de gehandicaptenzorg, het speciaal onderwijs en de psychiatrie. Momenteel is ze werkzaam bij Expressie vaktherapie en begeleiding, waar ze kinderen en gezinnen ondersteund bij het inzicht krijgen in hun eigen handelen, voelen en denken door middel van beeldend materiaal. Daarnaast werkt ze met mensen met een psychische of psycho-sociale beperking bij RIBW groep Overijssel als activiteitenbegeleider. Sandra is lid van de beroepvereniging NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en FVB (Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen)

Om haar kennis te verbreden op het gebied van echtscheidingsproblematiek heeft zij de opleiding kinderen uit de knel gevolgd.

InekeIneke

“ Voor Ineke den Held was een eigen praktijk voor Speltherapie en Spelbegeleiding altijd haar droom. Als leerkracht in het basisonderwijs had zij een zwak voor de kinderen die vastliepen in hun ontwikkeling. Deze kinderen wilde zij graag verder helpen, maar binnen de klas was daar vaak onvoldoende ruimte voor. In 2003 heeft Ineke het onderwijs vaarwel gezegd en is zij kinderen individueel gaan begeleiden als speltherapeut. Eerst op scholen en daarna vanuit haar eigen praktijk. Ineke heeft de post-HBO-opleiding tot speltherapeut gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht.

Als speltherapeut wandel je als het ware een stukje mee met het leven van een kind. Je leert het kind kennen, je ziet waar het uniek in is en waarin het ondersteuning nodig heeft. Spelenderwijs boor je de eigen krachten van het kind aan. De kinderen ontdekken dat ze genoeg in huis hebben om zelf hun problemen te overwinnen, met ondersteuning van de therapeut en hun eigen netwerk, en weer blijer en vrijer te zijn. Het is mooi om een kind daarin te zien groeien.”